Privatlivspolitik

Sådan behandler starti.app ApS dine personoplysninger mv.
Dataansvarlig
Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder ogsamarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Starti.app ApS
Vesselbjergvej 3, 8370 Hadsten
CVR-nr.: 44 00 52 12
Det er ikke et krav, at vores virksomhed har en ekstern DPO, men hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via ldb@starti.app
Behandlingsaktiviteter
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Såfremt du ikke ønsker, at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler.
Besøg på hjemmeside
Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere, hvilket du kan læse mere om i vores cookiepolitik.
Kommunikation med potentielle kunder
Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via:
  • Kontaktformular
  • Email
  • Telefonnummer
Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.
Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.
Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1litra f.
Vi sletter vores kommunikation med dig efter 6 måneder.
Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.
Kunder
Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, for at hjælpe dem med eventuelle spørgsmål, de måtte have i forbindelse med vores tjenester.
Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, email, telefonnummer, betalingsinformationer og lignende. Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.Vi sletter personoplysninger, senest 6 måneder efter at kundeforholdet er ophørt.
Nyhedsbrev
Vi har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig - og du kan altid framelde dig dette igen. Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails med ny information fra virksomheden, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, annoncering af vores ydelser. Vi vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Det kræver i første omgang, at du angiver din mailadresse, som vi efterfølgende sender en mail til, således at du kan bekræfte tilmeldingen. På denne måde, så sikrer vi, at du rent faktisk selv har tilmeldt dig nyhedsbrevet, dvs. afgivet aktivt samtykke. Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a. Vi vil behandle dine personoplysninger så længe at du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, så stopper vi også med at sende dette til dig. Har vi ikke sendt dig et nyhedsbrev i 1 år, så bortfalder dit samtykke som følge af vores passivitet. Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer vi det nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.
Bogføring
Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.
Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.
Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.
Jobansøgninger
Vi behandler ansøgers oplysninger for at vurdere kompetencer og erfaringer i forhold til mulig ansættelse i starti.app.
Hvis du sender din jobansøgning til os, så er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.
Ved uopfordrede ansøgninger sletter vi dine oplysninger, hvis du ikke bliver taget i betragtning. Du får tilsendt et afslag inden sletning.
Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, så vil vi bortskaffe din ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, efter 6 måneder.
Hvis du indgår i et rekrutteringsforløb og/eller ansættes til jobbet, så vil vi give dig særskilt information om, hvordan vi handler dine personoplysninger i denne forbindelse.
Hvis starti.app benytter en distribueringstjeneste, som er ikke i EU/EØS, vil starti.app indgå en databehandleraftale med virksomheden.
Tredjelande Overførsler
Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS. I nogletilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere uden for EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse. Hvis Holion benytter en distribuering tjeneste, eller noget andet type tjenester, som ikke er i EU/EØS, vil Holion indgå en databehandleraftale med virksomheden.
Sikkerhed
Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere er relevant.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller iøvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Ønsker du at få indsigt, rette eller slette data, kan du altid kontakte os. Såfremt at indholdet er lovligt at slette i henhold til lovgivningen, kan vi efterkomme dette ønske.

Hvis du ikke længere ønsker, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ldb@starti.app. Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du også tage kontakt til Datatilsynet.