starti.app is a bargain!

Enter the secret password (the code you received from us) to see our prices:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
The entered code is incorrect.

Startomkostninger

Grundmodulet koster 20.000 DKK i opstartsomkostninger. Hertil skal lægges en månedlig licensudgift på 2.500 DKK.

Grundmodulet kan aldrig stå alene, da Apple kræver, at en app ikke blot må bestå af en webside. Der skal altid integreres med noget af den funktionalitet, som normalt ikke kan tilgås via en webside.

Beskrivelse Opstart Månedlig licens
Grundmodulet 20,000 DKK 2,500 DKK

Moduler

Udover grundmodulet skal du vælge mindst ét modul. Ellers vil appen blive afvist af Apple.

Modul Opstart Månedlig licens
Push notifikationer 10,000 DKK 1,000 DKK
Biometrisk login 10,000 DKK 1,200 DKK
Kalender 12,000 DKK 650 DKK
QR-/stregkodescanner 3,000 DKK 350 DKK
Geofence 12,000 DKK 600 DKK
NFC 5,000 DKK 450 DKK
Deling 8,000 DKK 450 DKK
White Label 4,000 DKK 1,000 DKK

Andre tilvalg

Beskrivelse Opstart Månedlig licens
Oprettelse i Apple App Store og Google Play 10,000 DKK 0 DKK
Tabletsupport 2,500 DKK 500 DKK
Udarbejdelse af 6 ikonforslag 2,900 DKK 0 DKK

Din pris

Opstart Månedlig licens
Baseret på dine valg, vil prisen være DKK DKK

Den totale pris for opstart inkl. 1. års licens ved helårlig betaling vil altså være: DKK

De følgende år vil prisen udelukkende være det månedlige abonnement, samt evt. tilvalgte services. Her vil prisen være DKK om måneden ( DKK årligt).

Bemærk, at der kan komme tillæg, ved mere end 1.000 aktive installationer online pr. kalendermåned.

Services

I tilvalg til ovenstående, kan der frit tilvælges services, som ikke er krævede i forhold til appen, men som kan tilføje yderligere værdi.

Push Services

Er modulet til push notifikationer tilvalgt i appen, er der to muligheder - den direkte integration med Google Firebase eller starti.app’s Push Service.

Integration med Google Firebase

Der integreres direkte med Google Firebase, hvorigennem der gratis kan sendes push notifikationer. Denne løsning kræver potentielt en del arbejde, men fleksibiliteten er rigtig stor.

Denne løsning anbefales til komplicerede setups.

starti.app’s Push Service

En nem løsning, som lynhurtigt kan implementeres.

Push notifikationer købes i pakker á 500.000 stk. og koster 450 DKK. Hver pakke er kun gældende én bestemt måned og ubrugt forbrug kan ikke overføres til en anden måned. Overskrides forbruget en måned, vil der blive sendt en faktura for endnu en pakkke med push notifikationer.

I mange løsninger vil vores Push Service være det billigste og simpleste valg.

Efterfølgende til- eller fravalg af moduler

Efter udgivelse af appen, koster det 10,000 DKK at ændre i konfigurationen af de valgte moduler.

Ønsker man at fravælge moduler, kan disse fravælges ved udgangen af abonnementsperiode. Vi skal have besked om ændringen senest 30 dage inden udløb af perioden.

Timepris

Timeprisen for konsulentassistance i forbindelse med brug af starti.app er 1,250 DKK.

Diverse

Alle priser er ekskl. moms.
Der betales som udgangspunkt årligt forud. Ved halvårlig betaling lægges 5% til prisen.

Get started for less than DKK 60,000

With an app, you can strengthen your brand and create a community your customers want to be a part of. This gives you even more loyal customers who are ready to place their next order with you.

With starti.app you can get started with your app for less than DKK 60,000. Now that’s a bargain!

Get in touch

Why choose an app on a subscription model?

You are up and running in no time
You avoid technical maintenance
You know your fixed expenses
With starti.app you get 2 platforms for only 1 effort.

App on subscription

starti.app is a subscription solution where you pay a start-up fee and then a monthly subscription starting at DKK 4,000 per month. The final price depends on which features you choose.

Learn about the app features

starti.app explained in 1 minute

Learn more about starti.app

Are you curious about what your app could look like? Or would you just like to learn more about the possibilities with an app?